Iot-The Hidden Exploits You Should Know

מפגש אתגרי אבטחת מידע וסייבר בעולם ה- IOT, שלישי, 4 ביולי 2017, 10:55

ההרצאה תשלב הצגת חורי אבטחה משמעותיים במוצרים רבים הנמצאים בשימוש יום-יומי, הצגת סיפורי לקוח על תקיפה משולבת של מגוון מכשירים, הצגת גישה למוצרי IOT פרטיים

אורן גולדברג

אורן גולדברג

חולשות בפלטפורמות אנדרואיד ומפתח מערכות

הרצאות נוספות באירוע אתגרי אבטחת מידע וסייבר בעולם ה- IOT

Open Accessibilty Menu